ONZE DIENSTEN

INSTALLATIE- TECHNIEK

Wij ontwerpen, realiseren en onderhouden werktuigkundige installaties in de
utiliteitssector:

Klimaattechniek: denk hierbij aan verwarming, koeling, luchtbehandeling en meet- en regeltechniek. Sanitaire installaties: denk hierbij aan riolering, water en sanitair installaties.

Het type projecten en onze klanten:

Overheid: ministeries, gemeentehuizen en musea
Gezondheidszorg: verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ-klinieken
Kantoren en bedrijfsgebouwen
Onderwijs: van basisschool tot universiteit

DUURZAAMHEID IN DE INSTALLATIE-
TECHNIEK

Wij passen naast “standaard” oplossingen ook innovatieve, energie-besparende en duurzame technieken toe zoals bijvoorbeeld warmteterugwinning, warmtepompen als dan niet in combinatie met warmte/koude-opslag in de bodem.

Een aardig voorbeeld hiervan is de Mussiusschool in Delft: in de winter wordt de school verwarmd door 3 warmtepompen die hun warmte uit de bodem onder het schoolplein halen. Hier zijn 11 bodemwisselaars gemaakt tot een diepte van 200 meter. In de zomer wordt de relatief lage bodemtemperatuur gebruikt om het gebouw te koelen.

Wij bedenken, realiseren en onderhouden installaties aan gebouwen zoals verwarmings- en luchtbehandelingssystemen.

BEHEER EN ONDERHOUD

Het is natuurlijk erg belangrijk dat de diverse installaties goed blijven
functioneren. Daarom neemt onze afdeling Beheer en onderhoud de zorg
voor de technische installaties uit uw handen, u hoeft er verder niet naar om te kijken.
Voor het periodiek/preventief onderhoud stellen wij, in overleg met u, een
programma op. Omdat wij een totaaloplossing leveren kunnen wij ook
eventuele reparaties voor u uitvoeren.

Ons onderhoudsteam staat 24/7 voor u klaar.

WELKE WERKZAAMHEDEN VALLEN ER ONDER
ONDERHOUD?

Preventief onderhoud
Het doel van preventief onderhoud is het voorkomen van storingen en achterstallig onderhoud. Kenmerk van preventief onderhoud is dat het planmatig wordt voorbereid. Daarbij horen ook de inspecties en eventueel wettelijk verplichte keuring aan bijvoorbeeld stook- en koelinstallaties.

Correctief onderhoud
Alle niet geplande werkzaamheden zoals het verhelpen van storingen en defecten met als doel de hinder die de gebruiker ondervindt zo snel mogelijk op te lossen. Onze storingsdienst is 24/7 bereikbaar en inzetbaar.

Beheer op afstand
Met behulp de huidige digitale regeltechniek is het mogelijk technische installaties op afstand te beheren. Op afstand kunnen instellingen als temperaturen en klokprogramma’s worden gewijzigd maar ook storingen worden uitgelezen en afwijkingen vastgesteld.

Tevens kunnen storingen automatisch naar onze servicedienst worden doorgemeld.