Onze diensten

Wij zijn specialist in oplossingen, al onze producten en diensten zijn maatwerk.

1
2
3
installatiebedrijf rijswijk
1

Op maat gemaakt voor het gebouw

2

Custom behuizing

3

Netjes en altijd op tijd onderhouden

Installatietechniek

Wij ontwerpen, realiseren en onderhouden werktuigkundige installaties in de utiliteitssector:

 • Klimaattechniek: denk hierbij aan verwarming, koeling, luchtbehandeling en meet- en regeltechniek.
 • Sanitaire installaties: denk hierbij aan riolering, water en sanitair installaties.

Het type projecten en onze klanten:

 • Overheid: ministeries, gemeentehuizen en musea
 • Gezondheidszorg: verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ-klinieken
 • Kantoren en bedrijfsgebouwen
 • Onderwijs: van basisschool tot universiteit

Duurzaamheid in de installatietechniek

Wij passen naast “standaard” oplossingen ook innovatieve, energie-besparende en duurzame technieken toe zoals bijvoorbeeld warmteterugwinning, warmte-/koude-opslag en warmtekrachtkoppeling. Dit doen wij de laatste decennia en is iets dat steeds vaker terugkomt, wij spelen in op duurzaamheid, u ook?

Een goed voorbeeld hiervan is de tramremise van de RET in Rotterdam-Zuid.

In de winter wordt door twee warmtepompen met behulp van warmtewisselaars in de heipalen, warmte uit de bodem gehaald, om de kantoren en werkplaats op temperatuur te houden.
In de zomer is de werking precies tegenovergesteld: door middel van passieve koeling wordt warmte uit het gebouw afgevoerd en in de bodem opgeslagen.

Daarnaast wordt regenwater opgevangen en gebruikt om de trams te wassen en de toiletten te spoelen.

Deze RET-remise maakt deel uit van het Europese samenwerkingsproject Tramstore met als doel in Europa nieuwe tramremises te bouwen, die voldoen aan duurzame economische, sociale en ecologische voorwaarden. Een dusdanig project is op veel meer locaties toepasbaar, misschien ook wel in een van uw panden. Wij gaan graag het gesprek met u aan om te kijken of wij u kunnen helpen de juiste installatie te realiseren.

Beheer en onderhoud

Het is natuurlijk erg belangrijk dat de diverse installaties goed blijven functioneren. Daarom neemt onze afdeling Beheer en onderhoud de zorg voor de technische installaties uit uw handen, u hoeft er verder niet naar om te kijken.

Voor het periodiek/preventief onderhoud stellen wij, in overleg met u, een programma op. Omdat wij een totaaloplossing leveren kunnen wij ook eventuele reparaties voor u uitvoeren.

Ons onderhoudsteam staat 24/7 voor u klaar.

luchtbewerkingsinstallatie onderhoud, luchtinstallatie onderhoud, installatiebedrijf den haag

Welke werkzaamheden vallen er onder onderhoud?

Preventief onderhoud

Het doel van preventief onderhoud is het voorkomen van storingen en achterstallig onderhoud. Kenmerk van preventief onderhoud is dat het planmatig wordt voorbereid.

Tot preventief onderhoud worden gerekend:

 • inspecties (met verschillende frequenties)
 • wettelijk verplichte keuringen
 • toestandsafhankelijk onderhoud

Routinematig onderhoud

Routinematig onderhoud is tijdsafhankelijk onderhoud, wat wil zeggen, onderhoud dat wordt uitgevoerd na het verstrijken van een bepaalde periode:

 • vervangingsonderhoud.
 • groot onderhoud / revisie
 • periodiek of dagelijks onderhoud

Correctief onderhoud

Dit houdt in het uitvoeren van niet geplande werkzaamheden met als doel storingen zo snel mogelijk op te heffen, de hinder die de gebruiker ondervindt te verhelpen en verdere gevolgschade te voorkomen.

Beheer op afstand

Met behulp de huidige digitale regeltechniek is het mogelijk technische installaties op afstand te beheren. Op afstand kunnen instellingen als temperaturen en klokprogramma’s worden gewijzigd maar ook storingen worden uitgelezen en afwijkingen vastgesteld.

Tevens kunnen storingen automatisch naar onze servicesdienst worden doorgemeld.